Посібники та рекомендації

Зміст навчальної дисципліни ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Зміст навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ

Техніка лабораторних робіт

     Техніка лабораторних робіт

     Методичні рекомендації 2013 р.

Органічна хімія

     Методичні рекомендації

Латинська мова

     Конспект лекцій

     Методичні рекомендації

 Основи філософських знань

     Підручники з ОФЗ

     Метод. рекомендації студентам з Основ філософських знань

     Програма з Основ філософських знань

Історія України

Історія України в таблицях

Історія України Голодомор

Історія України Карти

Історія України Підручник

Основи організації самостійної роботи

Структура ООСР

Методрозробки ООСР

Методрекомендации ООСР

Основи економічної теорії. Ніколенко В.Ю. 

Методчні рекомендації з гігієни з основами екології

Метод. рекомендації з технології ліків — 2017

Методичні рекомендації до самостійної роботи з анатомії