Освітня діяльність

Освітні  програми 

Лікувальна справа

Сестринська справа

Фармація

Установчі документи

Статут

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про академічну доброчесність (Склад комісії)

План заходів щодо запобігання корупційним і злочинним проявам

 Відомості про забезпечення освітньої діяльності

Спеціальність «Лікувальна справа»

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення програмами і базами для проходження практики

Відомості про інформаційне забезпечення

Спеціальність «Сестринська справа»

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення програмами і базами для проходження практики

Відомості про інформаційне забезпечення

Спеціальність «Фармація»

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення програмами і базами для проходження практики

Відомості про інформаційне забезпечення