Сестринська справа

Спеціальність 223 «Медсестринство», спеціалізація «Сестринська справа»

КВАЛІФІКАЦІЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА – СЕСТРА МЕДИЧНА

1

Професійне призначення медичної сестри:

       Має бути підготовлена для професійної діяльності в галузі охорони здоров’я на первинних посадах медичної сестри. Медична сестра організовує та здійснює догляд за хворими в лікувально-профілактичних установах та домашніх умовах, виконує призначення лікаря, спостерігає й повідомляє лікаря про стан хворого та його індивідуальні реакції на ту чи іншу медичну процедуру. Сестра медична має бути підготовлена до роботи в лікувальних закладах, закладах охорони материнства та дитинства, санаторно-курортних організаціях та інших закладах охорони здоров’я.

6

Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста:

      Сестра медична повинна володіти на встановленому рівні сукупністю професійних знань та вмінь і відповідно до них компетентно вирішувати узагальнені професійні завдання.

      Сестра медична повинна бути підготовленою до активної творчої, професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, повинна вміти самостійно здобувати нові знання, вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, проблеми і тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, навички організаторської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків, мати сучасні уявлення про особливості та проблеми розвитку закладів охорони здоров’я.

5

Сестра медична повинна вміти:

1. Перестилати білизну в ліжку та міняти натільну білизну, транспортувати тяжко хворих, запобігати появлення пролежнів, проводити догляд за зовнішнім видом хворого, природними складками, вміти годувати тяжкохворих, складати порціонник-вимогу та меню-розкладку, проводити догляд за хворими з підвищеною температурою, проводити антропометричні виміри, працювати з фізіотерапевтичним обладнанням.

2. Володіти маніпуляційною технікою, методикою збору матеріалу для всіх видів лабораторних досліджень. Готувати хворих до інструментальних досліджень, допомагати лікарю в їх проведенні та догляду за хворими. Надавати невідкладну допомогу при гострих станах та ускладненнях, володіти навичками роботи в спеціалізованих відділеннях. Заповнювати затверджену медичну документацію. Вміти готувати дезрозчини та використовувати їх при дезінфекції предметів догляду та інструментів.