Фармація

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

КВАЛІФІКАЦІЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА — ФАРМАЦЕВТ

4

Професійне призначення фармацевта

      Підготовлений для професійної діяльності у фармацевтичної галузі охорони здоров’я на первинних посадах фармацевта: в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах  хіміко-технологічної промисловості, в органах управління фармацевтичної служби, фармацевтичних фірмах, підрозділах державної служби України лікарських засобів, науково-дослідницьких інститутах й навчальних закладах.

2

Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста:

     Фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з аптечної технології ліків, фармацевтичної хімії, організації та економіки фармації, фармакології та фармакотерапії тощо. Професія фармацевта потребує не тільки спеціальних знань і навичок, але й високих моральних якостей, чуйності, прагнення допомогти хворому отримати необхідні ліки у найкоротший термін.

3

Фармацевт повинен вміти:

     1. Складати вимогу-замовлення на отримання товарно-матеріальних цінностей з баз постачальників (аптечної бази, фірм, фармацевтичних підприємств), організовувати заходи щодо запобігання відпуску неякісних товарів та фальсифікованих лікарських засобів з аптеки (аптечного пункту, аптечного кіоску), формувати асортимент аптечного підприємства; визначати асортимент найбільш необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення, визначити запити споживачів з метою формування оптимального асортименту аптечного закладу, аналізувати асортиментно-цінову політику конкурентів.

     2. Зберігати лікарські засоби неорганічного та органічного походження, зберігати лікарську рослинну сировину в умовах аптеки, аптечного складу, визначати вид лікарської форми на підставі фізико-хімічних властивостей та медичного застосування, змішувати інгредієнти залежно від співвідношення та фізико-хімічних властивостей (агрегатного стану, насипної маси тощо), використовувати тритурації, напівфабрикати, концентровані розчини для приготування лікарських форм.