Екзаменаційна сесія

Розклад семестрових екзаменів ІІ семестр 2019

Лікувальна справа ІІІ курс

Сестринська справа ІV курс

Фармація ІІІ курс